WINNING With PEOPLE

Post by: admin - June 14, 2013
Author: John C. Maxwell
ISBN: 978-971-002-310-3
EAN:
Cover: Softbound
Pages: 304
Price: 330.00 PHP

Conversational TAGALOG

 

Alam na alam mo kung ikaw ay nasa piling ng isang tunay na magaling sa pakikipagkapwa. Sila ang mga tipo ng tao na mabilis makipag-ugnayan, nagpapatuwa sa puso para maramdaman mong ikaw ay importante at mahalaga, at nagbibigay-inspirasyon para makagawa ka  ng mga kahanga-hangang bagay. Hindi kataka-taka, malamang na sila rin ang pinakamatagumpay sa buhay. Sa librong ito, pinapakita ni John C. Maxwell na:

ANG MGA GINAGAMIT MO KAKAYAHAN + ANG MGA PINIPILI MONG RELASYON = TAGUMPAY

“Ang ating abilidad na magsimula at magpanatili ng mga kaugnayan ang pinakaimportanteng dahilan ng ating paglago – sa bawat aspeto ng buhay, ” patunay ni Maxwell. “Nagmumula ang lahat ng tagumpay sa buhay mula sa pagpapasimula ng kaugnayan sa mga tamang tao at pagpapalakas sa mga kaugnayang iyon sa pamamagitan ng mga magagandang people skill.”

Include this in your reading list!
ORDER NOW
Call 851-0521 or 25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.