Unli Rice Vol. 5: Araw-Araw na Pagkaing Espiritwal

Post by: admin - July 12, 2017
Author: Joey C. Umali Jr.
ISBN:
EAN: 4806523175791
Cover: Softbound
Pages:
Price: 85.00 PHP

Ito ang ikalimang aklat sa serye ng Unli Rice: Araw-Araw na Pagkaing Espiritwal. Hindi madaling gawan ng pagbubulay-bulay ang isang talata sa Biblia sa pamamagitan lamang ng 300 words or less. Talagang mangangailangan ng pagkasi ng Banal na Espiritu. Ito naman ang nais
nating tiyakin sa bawat hain ng Unli Rice—na ito’y Spirit-led and Spirit-inspired.

Mula sa inspirasyon ng Banal na Espiritu, naririto ang ikalimang aklat ng serye ng Unli Rice. Katulad ng naunang apat, binubuo ito ng 180 mensahe, at sapagkat ang tagubilin natin ay magbasa lamang ng isang mensahe sa bawat araw, tatagal ito nang anim na buwan. Ibig sabihin, sa loob ng kalahating taon ay magiging source ito ng iyong pagkaing espiritwal. Paano ang nalalabing kalahating taon, wala ka na bang babasahin? Ang sagot ko, ulitin mong basahin mula sa umpisa at tiyak kong mangungusap sa iyo ang aklat na ito sa ibang kaparaanan.

About the author

Si Jose C. Umali, Jr. (higit na kilala bilang si Pastor Joey) ay isang mangangaral, manunulat, editor, awtor at brodkaster. Ang mga bestsellers na kanyang sinulat ay ang From Crisis to Where Christ Is; The 7 Secrets of a Happy Home; Mahal Ka ng Diyos: Kahapon, Ngayon, Bukas; Kay Jesus May Pag-asa ang Bukas, May Bukas ang Pag-asa; Pananampalataya: Buhay na Pag-asa sa Pag-ibig ng Diyos; Susunod Ako: Mula sa Hardin ng Panalangin tungo sa Lansangan ng Buhay; The 7 Secrets of Meaningful and Joyful Work; Shalom: Tamang Kaugnayan sa Diyos, Sarili, Kapwa, at Kalikasan; Unli Rice Vols. 1-4: Araw-Araw na Pagkaing Espiritwal; at Unlimited Rice Vols. 1-4: Everyday Food for the Soul.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.