Tunog, Salita at Iba Pa

Post by: admin - April 24, 2013
Author: Elizabeth Sonto Mendoza
ISBN: 971-717-983-2
EAN:
Cover: Softbound
Pages: 248
Price: 220.00 PHP

Tunog, Salita at Iba Pa

Ang TUNOG, SALITA at IBA PA ay isang batayan at sanayang aklat para sa mga Preschool.  Nilalayon ng may-akda na matutunan ng bawat mag-aaral ang pangunahin at mahahalagang bagay sa pakikinig, pagsasalita, pagbabasa at pagsusulat.

        Ayon sa mga dalubhasa sa sikolohiya ng mga bata, ang edad 2-6 ay ang panahon na madaling matuto ang mga bata.  Ito ang gulang na kay inam ituro ang maraming magagandang bagay na makatutulong nang malaki upang mas madaling maunawaan ang mga aralin sa susunod na antas ng pag-aaral.

        Matutunghayan sa bawat paksa ang mga gawain na lilinang sa kakayahan na tinatalakay.  Matatagpuan din ang mga Salita at Aral ng Bibliya.  May mga tula, awit, kwento, laro, dayalogo at marami pang iba na tiyak na kawiwilihan.

        Ang aklat ay bunga ng mahigit na dalawang dekadang pagtuturo sa mga bata kayat inaasahang ang TUNOG, SALITA at IBA PA ay tutugon sa pangangailangan ng bawat batang Preschool.

Grab a copy now!
ORDER
Call 851-0521 or 25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.