THE PROMISED SAVIOR Conversational Tagalog

Post by: admin - February 24, 2015
Author: Daffodil Castro Dedel, Jovelita Acejo-Agullo
ISBN:
EAN: 6523173506
Cover: Softbound
Pages: 232
Price: 399.00 PHP

Kumpleto. Madaling gamitin. Abot-kaya. Pang-isang taon!

Ang THE PROMISED SAVIOR ay naglalaman ng 46 na magkakasunod na kwento mula sa Bagong Tipan. Nakasentro ang mga kwentong ito sa buhay ni Jesus at kung paano natupad ang pangako ng Diyos sa pamamagitan Niya. Mayroon itong crafts para sa malikhaing pagkukwento, isang CD na may 20 kagigiliwang mga awit, at 6 na karagdagang lessons upang tulungan kayo ng mga bata na ipagdiwang ang panahon ng Lent at Easter.  

Gamitin ang aklat na ito sa pagtuturo sa Sunday school o sa inyong family devotions sa bahay. Ipakilala ang Tagapagligtas ng sanlibutan sa mga bata at sanayin silang ikwento rin Siya sa iba! 
Ang mga nakatala rito ay isinulat upang kayo’y sumampalataya na si Jesus ang Cristo, ang Anak ng Diyos, at upang magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Juan 20:31  

 

6 thoughts on “THE PROMISED SAVIOR Conversational Tagalog

  1. Dorcas Rocabo

   I would like to place an order on The Promised Savior in Conversational Tagalog, 1 copy. What should I do?

   Thanks.

    

    

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.