The 360-Degree LEADER

Post by: admin - June 14, 2013
Author: John C. Maxwell
ISBN:
EAN: 480652317066-6
Cover: Softbound
Pages: 335
Price: 330.00 PHP

Conversational TAGALOG


HUWAG MO NANG HINTAYING MA-PROMOTE !
MAGSIMULANG MAMUNO NGAYON…
SA KINALALAGYAN MO !

Ano ang numero unong tanong na ibinabato kay John C. Maxwell, isang eksperto sa pamumuno, sa kanyang mga leadership conferences? “Paano ko isasabuhay ang itinuturo mo kung hindi ako ang pinakapinuno?

Posible bang mamuno nang mahusay kahit hindi ikaw ang pinakapinuno? Paano kung hindi magaling ang pinuno mo? Ang sagot ay OO!

Ito ang The 360-Degree Leader. Humaharap sa natatanging mga hamon ang mga gustong mamuno mula sa kalagitnaan ng organisasyon. At madalas na pinipigilan sila ng mga maling akala na humahadlang sa pagpapalago ng kanilang impluwensya. Ipapakita sa iyo ni Dr. Maxwell, isa sa mga pinakapinagkakatiwalaang guro sa pamumuno sa buong mundo, ang mga kasinungalingan ng mga akalang ito. Ituturo niya kung paano pagtatagumpayan ang mga hamon, at ibabahagi niya ang skills na kailagan mo upang maging isang 360-Degree Leader.

Kung nakita mo ang sarili na sumusubok mamuno mula sa kalagitnaan ng organisasyon, tulad ng karamihan ng mga propesyonal, kailangan mo ang insights ni Maxwell. Mayroon kang natatanging oportunidad upang makaimpluwensya sa lahat ng direksyon – paitaas (sa iyong boss), pasabay (sa mga kasamahan mo), at pababa (sa mga pinamumunuan mo).

Ang magandang balita ay mas malawak ang impluwensya mo kaysa inaakala mo. Sanayin ang mga disiplina ng 360-Degree leadership at hindi matatapos ang mga oportunidad na darating… sa iyong organisasyon, sa iyong propesyon, at sa iyong buhay.

Include this in your reading list!
ORDER NOW
Call 851-0521 or 25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.