RX for Borrowers (Paano Mangutang) / RX for Lenders (Paano Magpautang)

Post by: admin - July 17, 2013
Author: Ed Lapiz
ISBN:
EAN: 480652317160-1
Cover: Softbound
Pages: 41 / 32
Price: 100.00 PHP

MANY FRIENDSHIPS and relationships are squandered and destroyed because of irresponsible lending or borrowing. Ang mga tunay na maka-Dios ay marunong ng tamang pagpapahiram at ng tamang panghihiram.

            Anu-ano ba ang ating mga ideya at mga katuruan na makukuha sa Biblia na may kinalaman sa pagpapahiram? Ito’y pagpapahiram particularly ng pera, resources at mga bagay-bagay na madalas ay hinahangad  hiramin ng ating kapwa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.