Pagbibigay

Post by: admin - September 5, 2016
Author:
ISBN:
EAN: 480652317499-2
Cover: Softbound
Pages:
Price: PHP

PInagpala ang bawat anak ng Diyos hindi lamang upang makapagbigay kundi makapagbigay nang bukas-palad. At ang uri ng pagbibigay na nais pagpalain ng Diyos nang lubus-lubos ay ang pagbibigay ng isang Tagapagbigay sa Kaharian ng Diyos o tinatawag na Kingdom Provider. Alamin kung paano magbigay nang ganito sa pamamagitan ng munting booklet na ito.

Praktikal na karunungang matatagpuan sa Biblia sa simpleng pagtuturo ni Rene Resurreccion ayon sa kanyang pinag-aralan at karanasan ukol sa PAGBIBIGAY ang iyong mababasa dito sa isinaling bahagi ng kanyang libro, The Power to Create Righteous Wealth. Akmang-akma sa ating panahon ang positibong mensahe nito sa mga Cristianong Pilipino na nais maging mayaman sa paningin ng kanilang Diyos at kapwa tao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.