Ministry Planning Made Easy (Conversational Tagalog)

Post by: admin - September 6, 2016
Author:
ISBN:
EAN: 4806523 174855
Cover: Softbound
Pages:
Price: PHP

Paulit-ulit na nating narinig, “Ang kabiguang magplano ay pagpaplano para mabigo.” Natutuhan ni Dr. Lizette Knight mula sa mga mapapait na karanasan na ang tagumpay sa ministeryo ay humihingi ng pagpapakilos ng kaisipan, kalooban, at espiritu sa proseso ng pagpaplano at pagsasakatuparan nito. Sabi niya, “Ginagamit ko hanggang ngayon ang parehong mga prinsipyo at kaugalian sa pagpaplano na ginawa ko sa lahat ng mga ministeryong ipinagkatiwala sa akin ng Diyos … ang pamumuhay nang may balanse sa gitna ng iba-ibang papel at gawain ay humihingi ng pagpaplano. AT, lahat ito ay masusumpungan sa librong Ministry Planning Made Easy (Conversational Tagalog).” Nawa’y mapakikinabangan natin ang lahat ng ibinahagi ni Dr. Knight dito.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.