Mga Mensahe sa Hardin ng Panalangin Volume III

Post by: admin - June 10, 2013
Author: Proceso S. Marcelo
ISBN:
EAN:
Cover:
Pages:
Price: 150.00 PHP

Hatid ni Rev. Proceso S. Marcelo

1.    Ukol sa Kamatayan (Genesis5:5)
2.    Ukol sa Banal na Kasulatan (II Cronica 34:14)
3.    Ukol sa Pandaraya (Kawikaan 16:11)
4.    Ang Maling Panalangin (Jonas 4:2-3)
5.    Ang Mabangong Halimuyak (Kawikaan 27:9)
6.    Takdang Panahonng Diyos (Mangangaral 8:8)
7.    Katapatan sa Maliliit na Bagay (Lucas 19:17)
8.    Sariling Pasanin (Mga Taga-Galacia 6:2)
9.    Pagmamalasakit (Mga Taga-Filipos 2:4)

Hear the truth while on the move!
ORDER NOW
Call 851-0521 or 25

One thought on “Mga Mensahe sa Hardin ng Panalangin Volume III

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.