Mabuti Ba ang Balita?

Post by: admin - August 16, 2017
Author: Joey Umali
ISBN:
EAN: 4806523175920
Cover: Softbound
Pages:
Price: 220.00 PHP

Ang mga aklat na sinulat nina Mateo, Marcos, Lucas, at Juan ay isang bahagi ng Bagong Tipan na tinatawag na Ebanghelyo o Gospels o Mabuting Balita (sa ibang salin ay Magandang Balita). Ang Ebanghelyo ay kinapapalooban ng mga katuruan, karanasan, paglilingkod, buhay, at kamatayan ni Jesu-Cristo. Sa maraming pagkakataon, sumisitas si Jesus ng mga sinabi ng mga Propeta.
Ang aklat na ito’y binubuo ng dalawampu’t apat na mensahe na ang batayan ay ang Ebanghelyo. Mula sa mga mensaheng ito, madarama natin ang pintig ng puso ng Diyos sa pamamagitan ng katuruan ni Jesus. Ang mga mensaheng ito’y pupukaw sa atin upang magsagawa ng pagbabago ng pananaw, pinahahalagahan, prioridad, at loyalty.
Mabuti Ba ang Balita? Ang layunin ng Mabuting Balita ay pagliligtas. Ngunit ang sagot sa tanong na ito ay nakadepende pa rin sa magiging tugon ng pinagbalitaan. Kung tatanggapin niya ang Mabuting Balita, mabuti, sapagkat siya’y maliligtas. Kung tatanggihan niya ang Mabuting Balita, masama, sapagkat siya’y mapapahamak.

About the author

Si Jose C. Umali, Jr. (higit na kilala bilang si Pastor Joey) ay isang mangangaral, manunulat, editor, awtor, at brodkaster. Ang mga bestsellers na kanyang sinulat ay ang From Crisis to Where Christ Is; The 7 Secrets of a Happy Home; Mahal Ka ng Diyos: Kahapon, Ngayon, Bukas; Kay Jesus May Pag-asa ang Bukas, May Bukas ang Pag-asa; Pananampalataya: Buhay na Pag-asa sa Pag-ibig ng Diyos; Susunod Ako: Mula sa Hardin ng Panalangin tungo sa Lansangan ng Buhay; The 7 Secrets of Meaningful and Joyful Work; Shalom: Tamang Kaugnayan sa Diyos, Sarili, Kapwa, at Kalikasan; Unli Rice Vols. 1-5: Araw-Araw na Pagkaing Espiritwal; at Unlimited Rice Vols. 1-5: Everyday Food for the Soul.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.