MA-I Book 4 “Ang Alitaptap”

Post by: admin - August 18, 2015
Author: Arya Chelabian and Faye Villanueva
ISBN:
EAN:
Cover: Softbound
Pages:
Price: 85.00 PHP

Noong unang panahon
ang mundo 
ay kilala  sa pangalang MA-I

Daan-daang isla ang pinagsasama-sama
 ng isang malaking ilog na nagngangalang
Pasig at inuugnay ang magkakaibang buhay 
ng bawat lahi sa isang di matinag
na agos ng kapayapaan. 
Ang lahat ay namuhay nang magkakasundo…

…hanggang winasak ito ng isang
makapangyarihang nilalang 
na nagngangalang Ka’lila.

Sa gitna ng pagiging mailap ang 
pamumuhay ng mga bakulaw 
sa liblib na lugar ay hindi sila naging 
ligtas sa mga kamay ni Ka'lila 
at ng kanyang mga kampon. 
Isang nilalang ang mapalad
na nakaligtas sa kamatayan at 
muling napabilang sa isang 
pamilya – ngunit tunay
nga kayang mapalad siya?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.