Creation Care Sunday School Lesson Tungkol sa pamamahala sa sangnilikha

Post by: admin - May 28, 2013
Author: Leticia Encina, Joyce L. Gumpal, Michelle O. Joaquin, Roselyn T. Kuizon, Nathan H. montenegro, Lueli Pet B. Ponce
ISBN:
EAN: 480652317213-4
Cover: Softbound
Pages:
Price: 134.00 PHP

Ang sangnilikha ay nilayon para sa kaluwalhatian ng Diyos, at ang tao ang inatasang mangalaga nito. Ngunit ipinapahiwatig ng dumaraing na sangnilikha – mga walang kasing tinding mga kalamidad, ang pagkaubos ng iba’t ibang uri ng mga hayop at halaman, ang pagbabago ng klima – na lumagpas na tayo sa ating hangganan. Gayunman, malaki ang potensyal ng pagbabago sa mga kamay ng mga mananampalataya. Kung ang nakumpletong gawain ni Cristo sa krus ay nakapagpahilom ng ating nasirang relasyon sa Diyos, maaasahan din natin sa pagbabagong buhay ang panibagong pagkaunawa sa sarili, paglago ng pakikipag-ugnay sa kapwa – at ang panibagong kaugnayan sa sangnilikha.

Tugunan ang tawag ng pamamahala. Kasama ang inyong iglesya, tuklasin ang mga “bakit” at “paano” ng pangangalaga sa sangnilikha sa pamamagitan ng Creation Care Lessons for Adults: Sunday School Lessons tungkol sa Pamamahala sa Sangnilikha. Sa loob ng labintatlong mga aralin, bunuin ang mga kaalamang biblikal at mga praktikal na realidad sa ating panahon. Tuklasin ang mga paraan para mamuhay nang may malasakit sa mga likha ng Diyos tungo sa pagbabago ng ating mga tahanan, trabaho, iglesya at pamayanan.

Grab a copy now!
ORDER
Call 851-0521 or 25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.