MA-I Book 1 “Si Lakan”

Post by: admin - August 18, 2015
Noong unang panahon ang mundo  ay kilala  sa pangalang MA-I Daan-daang isla ang pinagsasama-sama  ng isang malaking ilog na nagngangalang Pasig at inuugnay ang magkakaibang buhay  ng bawat lahi sa isang di matinag na...
ISBN:
EAN:
Author: Arya and Faye Chelabian
Price: 85.00

MA-I Book 2 “Palaboy”

Post by: admin - August 18, 2015
Noong unang panahon ang mundo  ay kilala  sa pangalang  MA-I Daan-daang isla ang pinagsasama-sama  ng isang malaking ilog na nagngangalang Pasig at inuugnay ang magkakaibang buhay  ng bawat lahi sa isang di...
ISBN:
EAN:
Author: Arya Chelabian and Faye Villanueva
Price: 85.00

MA-I Book 3 “Si Malakas at si Maganda”

Post by: admin - August 18, 2015
Noong unang panahon ang mundo  ay kilala  sa pangalang MA-I   Daan-daang isla ang pinagsasama-sama  ng isang malaking ilog na nagngangalang Pasig at inuugnay ang magkakaibang buhay  ng bawat lahi sa isang di...
ISBN:
EAN:
Author: Arya Chelabian and Faye Villanueva
Price: 85.00

MA-I Book 4 “Ang Alitaptap”

Post by: admin - August 18, 2015
Noong unang panahon ang mundo  ay kilala  sa pangalang MA-I Daan-daang isla ang pinagsasama-sama  ng isang malaking ilog na nagngangalang Pasig at inuugnay ang magkakaibang buhay  ng bawat lahi sa isang di matinag na...
ISBN:
EAN:
Author: Arya Chelabian and Faye Villanueva
Price: 85.00

MA-I Book 5 “Aman at Makaka”

Post by: admin - August 18, 2015
Noong unang panahon ang mundo  ay kilala  sa pangalang MA-I   Daan-daang isla ang pinagsasama-sama  ng isang malaking ilog na nagngangalang Pasig at inuugnay ang magkakaibang buhay  ng bawat lahi sa isang di...
ISBN:
EAN:
Author: Arya Chelabian and Faye Villanueva
Price: 85.00