WHEN A MARRIED MAN WOMANIZES / WHEN A MARRIED WOMAN MISBEHAVES

Post by: admin - June 21, 2013
ONE OF THE BIGGEST REASONS FOR  a brokenness among families today is womanizing among married men. Maraming pamilya ngayon ang sobrang humaharap sa ganitong hamon ng buhay sapagkat ang mga ama ng tahanan ay naging mahina sa pagtanggi sa...
ISBN: 971-0327-14-3
EAN:
Author: Ed Lapiz
Price: 100.00

Etiquette for Texters / Life Lessons from Cellphone Use

Post by: admin - June 21, 2013
HALOS LAHAT NA YATA ng tao sa buong planeta ay merong cellphone. Dati-rati, napakatagal ng pagpapalitan ng mensahe. Ang isang sulat ay inaabot ng isang lingo bago makarating sa patutunguhan at isang lingo ulit bago makarating ang sagot. Pero...
ISBN: 978-971-002-277-9
EAN:
Author: Ed Lapiz
Price: 100.00

What Do You FEAR TO LOSE? / What Do You LOSE TO FEAR?

Post by: admin - June 21, 2013
I Peter 3:14 … “Do not fear what they fear. Do not be frightened.” GAANO KARAMI sa atin ang maraming mga takot at pangamba, nababawasan ang kaligayahan, nawawalan ng katahimikan at maging ang mga pagpapalang ibinibigay ng...
ISBN: 978-971-002-279-3
EAN:
Author: Ed Lapiz
Price: 100.00

Why This Lady Can Laugh / Why The Lady Laughed

Post by: admin - June 21, 2013
A Portrait of a Virtuous Woman / The Difference Between Knowledge and Faith May kasabihan tayong, “The same heat that melts the wax hardens the clay.” Pwede ka bang tunawin o patigasin ng init depende kung ikaw ay wax o clay. The...
ISBN: 971-0327-15-1
EAN:
Author: Ed Lapiz
Price: 100.00
Page 2 of 3123