The Fine Art of Sharing Receiving Christ

Post by: admin - October 21, 2015
SHARING CHRIST Nilikha ng Diyos ang tao at binigyan ng buhay upang makapiling nya sa habang panahon. Ano ang ginawa ng tao? Lumabag siya sa utos ng Dios, nagkasala, inilayo ang sarili. Sa kabila nito, gumawa ang Dios ng paraan, nagpatawad...
ISBN:
EAN: 6523174091
Author: Ed Lapiz
Price: 100.00

IN TIMES OF STRENGTH, IN TIMES OF WEAKNESS

Post by: admin - August 18, 2015
IN TIMES OF STRENGTH Sa panahon na tayo ay malakas, malakas ang ating katawan, ang ating isip, ang ating emosyon, ang ating tinig, at meron tayong tinatamasang kapangyarihan, ano ang dapat nating ginagawa? What must we do in times of...
ISBN:
EAN: 6523174084
Author: Pastor Ed lapiz
Price: 130.00

THE POWER TO GIVE, THE POWER TO FORGIVE

Post by: admin - August 15, 2015
THE POWER TO GIVE Ed Lapiz            Giving is a central teaching in Christianity; in fact, in all other ethical religions. But selfishness is also a major theme in biblical stories. It is a strong reality in...
ISBN:
EAN: 6523174107
Author: Pastor Ed lapiz
Price: 130.00

The Power of a Mother’s Prayer / The Power of a Father’s Prayer

Post by: admin - June 21, 2013
ANG MGA MAGULANG, LALO na ang mga ina, ay kilala sa kanilang kapangyarihan – ang kapangyarihan – ng kanilang pag-ibig pag-ibig. But they have a greater power siya nating tatalakayin: ang kapangyarihan ng dalangin ng isang...
ISBN: 978-971-002-278-6
EAN:
Author: Ed Lapiz
Price: 100.00
Page 1 of 3123