Kay Jesus, May Pag-asa ang Bukas, May Bukas ang Pag-asa

Post by: admin - June 10, 2013
Ptr. Joey Umali Paunang Salita ni Proceso Marcelo Sa isang tapat na tagasunod ni Jesus, isang bagay ang laging nangingibabaw – ang buhay at matibay na pag-asa. Ang pag-asang ito ang dahilan kung bakit napagtatagumpayan ng isang...
ISBN:
EAN:
Author: Pastor Joey Umali
Price: 150.00

Mahal Ka ng Diyos: Kahapon, Ngayon, Bukas

Post by: admin - June 10, 2013
Ptr. Joey Umali Foreword by Dan Andrew Cura Dahil kay Jesus, mahal ka ng Diyos –kahapon, ngayon, at bukas. Basahin ang mga salitang nagbibigay-katiyakan sa dakilang pangakong ito sa isang koleksyon ng mga sermon ni Pastor Joey Umali...
ISBN:
EAN:
Author: Pastor Joey Umali
Price: 150.00

Mga Mensahe sa Hardin ng Panalangin Volume III

Post by: admin - June 10, 2013
Hatid ni Rev. Proceso S. Marcelo 1.    Ukol sa Kamatayan (Genesis5:5) 2.    Ukol sa Banal na Kasulatan (II Cronica 34:14) 3.    Ukol sa Pandaraya (Kawikaan 16:11) 4.    Ang Maling...
ISBN:
EAN:
Author: Proceso S. Marcelo
Price: 150.00

Shining Attitudes for Women at Work

Post by: admin - June 10, 2013
ProTips Special Edition ProTips Audiobook Vol. 5 1.    Introduction 2.    Why Do You Work? 3.    You are Invited 4.    Enhancing Your Inner Beauty 5.    Ten Ways...
ISBN:
EAN:
Author: Maloi Malibiran Salumbides
Price: 150.00

Standing Tall through Tough Times

Post by: admin - June 10, 2013
ProTips for Confident Living ProTips Audiobook Vol. 4 Coping with Crisis Simple Solutions to Life’s Crises Turning Crises into Opportunities Promises from God’s Word Courage to Do What’s Right One Is More than...
ISBN:
EAN:
Author: Maloi Malibiran Salumbides
Price: 150.00
Page 1 of 212