Mga Misyon Pagtatapos ng Gawain Kasama ng Iyong Iglesya

Post by: admin - May 27, 2013
Root and Wings Growth Series MGA MISYON : Pagtatapos ng Gawain Kasama ng Iyong Iglesya Ang isang tanda ng pagwawakas ng panahon na maaaring dalhin ng Iglesya sa katuparan ay matatagpuan sa Mateo 24:14: “At ipangaral sa buong...
ISBN: 971-717-805-4
EAN:
Author: David Bogosian
Price: 110.00
Page 4 of 41234