Ang 70 Utos ni Jesus-Cristo Small Group Lesson Guide

Post by: admin - June 27, 2013
Author: Arthur C. Macarubbo
ISBN:
EAN: 4806523170680
Cover: Softbound
Pages: 255
Price: 210.00 PHP

Gabay sa Pag-aaral sa Maliliit na Grupo

Kung tatanungin mo ang ilang manggagawa ng Diyos ngayon kung paano gumawa ng alagad na ipinag-utos  ng Panginoon, ganoon din karami ang sagot na matatangap. Malinaw na may kalituhan sa pagsasakatuparan nito. Ako’y naniniwala na hindi nagpapagawa ang Panginoon na hindi niya hinalimbawa, nililinaw, at sinusuportahan. Ang librong ito ay katugunan sa utos ng Panginoon sa Great Commission:  “Kaya’t habang kayo’y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng anak, at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako’y laging kasama ninyo hanggang katapusan ng panahon” (Mateo 28:19-20).

Upang maging tunay na alagad ni Jesus ang isang tao, kinakailangang alam at isinasabuhay niya ang mga utos ng Panginoon.

Include this in your reading list!
ORDER NOW
Call 851-0521 or 25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.