Fresh Updates
Post by: admin - September 6, 2016
BibleTeachingMadeEasy_Tagalog_FA
Paulit-ulit na nating narinig, “Ang kabiguang magplano ay pagpaplano para mabigo.” Natutuhan ni Dr. Lizette Knight mula sa mga mapapait na karanasan na ang...
Read More
Latest News
Post by: admin - September 29, 2016
mpme-trainers-listening
Trainers Trained for Ministry Planning Made...
Read More
Featured Video