Fresh Updates
Post by: admin - August 16, 2017
Ang mga aklat na sinulat nina Mateo, Marcos, Lucas, at Juan ay isang bahagi ng Bagong Tipan na tinatawag na Ebanghelyo o Gospels o Mabuting Balita (sa ibang salin ay...
Read More
Latest News
Post by: admin - July 25, 2017
Coming all the way from Jakarta, Indonesia to...
Read More
Featured Video